Hiển thị 1 tới 35 của 72 (3 trang)

Công nhân

Công Ty Tnhh Honda Lock Việt Nam

Hà Nam 4,000.000 đ - 6,000.000 đ

Kế toán giá thành

Công Ty Tnhh Honda Lock Việt Nam

Hà Nam 300$ - 500$

Trưởng phòng thu mua nguyên liệu

Công Ty Cổ Phần Hagimex

Hà Nam 15,000.000 đ - 20,000.000 đ

Nhân viên cơ khí

Công Ty Cổ Phần Hagimex

Hà Nam 7,000.000 đ - 12,000.000 đ

Cán bộ kỹ thuật sản xuất

Công Ty Cổ Phần Hagimex

Hà Nam 6,000.000 đ - 12,000.000 đ

Công nhân chính thức

Công Ty Cổ Phần Hagimex

Hà Nam 5,000.000 đ - 10,000.000 đ

Công nhân thời vụ

Công Ty Cổ Phần Hagimex

Hà Nam 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Kinh doanh xuất nhập khẩu (tiếng nhật n3)

Sumiriko Hose Vietnam Co., Ltd

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kho

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế phần mềm

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng tiếng trung

Công Ty Tnhh Pretty Vina

Hà Nam 10,000.000 đ - 16,000.000 đ

Nhân viên phiên dịch tiếng anh

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kho

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên chất lượng

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế phần mềm

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Kế toán tổng hợp

Công Ty Xây Dựng & Khoáng Sản Thiên Sơn

Hà Nam 8,000.000 đ - 16,000.000 đ

Nhân viên xử lý nước thải

Công Ty Tnhh Thời Trang Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Phiên dịch tiếng trung kiêm mua hàng

Công Ty Tnhh Ziiu Hà Nội

Hà Nam Thỏa thuận

Giáo viên tiếng anh tại phủ lý hà nam

Công Ty Tnhh Giáo Dục Asset

Hà Nam 7,000.000 đ - 8,000.000 đ

Phiên dịch tiếng trung

Công Ty Tnhh Dayeon Bi Jou Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Kế toán thuế

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên chất lượng

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên it

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam 6,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên thiết kế phần mềm

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng biết tiếng trung

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên nhân sự

Công Ty Tnhh Set Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Tnhh Set Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kế toán thuế - tài sản cố định

Công Ty Tnhh Honda Lock Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên customer claim - phòng qa

Công Ty Tnhh Honda Lock Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Hiển thị 1 tới 35 của 72 (3 trang)